Ще ни четат ли скоро мислите: 2

Ще ни четат ли скоро мислите: 2

Преди три години се появи интересна информация, че Централното разузнавателно управление (ЦРУ) още през 80-те години на миналия век, е използвало ИИ в разпити на свои собствени агенти. Наречен ANALIZA, ИИ от онези далечни вече години, е бил доста примитивен, ако го сравняваме с днешното му развитие. Той се е състоял от алгоритъм за обучение на машината, в която се пазели отговорите на агент с псевдоним Джо Хардести. В паметта на машината били поставени и група въпроси, които ИИ е можел да ползва.

ИИ се е интересувал от уязвимостта на Джо. Използвал е различни фокус-променливи за поддържане на диалог по дадена тема и профил-променливи, които да служат като индикатор за враждебността на Джо, неговата любознателност, приказливост и понятност. В тогавашния ИИ са търсени виртуални обекти, които могат да се учат от собствени грешки, умеят да се адаптират и даже да мислят абстрактно.
Оттогава до днес ЦРУ е изминало дълъг път. Но сега разполага с алгоритми, които се опитват да имитират мисловни процеси – т.н. Advanced Neural Networks.

Но и това е само началото: сега Агенцията за перспективни изследвания в сферата на разузнаването (IARPA), създадена като аналог на Агенцията за перспективни научни изследвания за министерството на отбраната на САЩ (DARPA), инвестира над 100 милиона долара в проекта “Изкуствен интелект на основата на невронни мрежи” (Machine Intelligence from Cortical Networks/MICrONS). Целта е да се постигне скок в областта на ИИ, създаден на основата на моделиране на човешкия мозък.


Ако се върнем към историята на научните открития, няма начин да не стигнем до извода, че в бъдеще ще се появи непознато оръжие – невронно. Всяко значимо изобретение не остава незабелязано и първо попада в ръцете на военните. От откритието на неутрона до атомните взривове в Хирошима и Нагазаки минаха точно 13 години. Според проф. Маргарет Козал от Технологическия институт в Джорджия, за невробиологични изследвания в сухопътните войски на САЩ са насочени 55 милиона долара, във военноморските сили – 34 милиона долара, а във военновъздушните сили – 24 милиона долара. Но основният изследователски институт на Пентагона – DARPA, само за 2011 година е разполагал с 225 милиона долара за невробиологични изследвания.

И въпросът съвсем не е в това, дали работата в тази насока може да бъде използвана за четене на мисли на “неправилно разсъждаващи” хора. Той е, кога точно това ще стане обичайна практика във всяка една държава. Независимо от степента на нейната “демократичност”. Публична тайна е, че в преследване на користните си цели политиците охотно ползват и сега всички познати техники за промиване на мозъци. Но това, което ще им предложат невротехнологиите утре, ще надмине фантазиите им за управление на човешкото съзнание.

Истината е, че едва ли има днес на планетата учен, който с увереност да ни каже, кога точно ИИ ще ни надмине по разум. А това означава, че и никой не знае, как точно утре ИИ ще се отнасе към нас: дали ще ни помага, ще ни игнорира високомерно или ще прецени, че не сме му нужни.
И тогава като нищо може да реши и да ни унищожи.