Успяваш в живота, ако майка ти е строга: част 2

Успяваш в живота, ако майка ти е строга: част 2

Контролира детето си с чувство за мярка
Учени са установили че родители, които подлагат децата си на свръхконтрол нанасят сериозни вреди на тяхното емоционално развитие. Надвиснали като вертолети над тях те непрекъснато ги контролират, с кого играят, как играят, на какво играят, къде играят…
Но така те не им позволяват да се научат да управляват емоциите и поведението си. Те ограничават у тях способността да се справят с предизвикателствата на израстването, довеждат ги до апатия, отчаяние, безизходица.

Строгата майка е наясно, че трябва да осигурява автономия на детето си в разумни граници. Да му позволява и то само да търси решения на възникващи пред него емоционални задачи. Тя винаги ще намери време за да му помогне да се ориентира и не само да разбира своите емоции, но и правилните начини на изразяването им.

Строгата майка знае, колко важно за формирането на детето е то да се научи да планира времето си, да разпределя нещата, които трябва да свърши. Твърде властния контрол за това, какво прави детето, му пречи да се научи на тези свръхважни за утрешната му реализация неща. Автономията е и пътя то постепенно да привиква да носи отговорност за действията си.

Награждава
Не само ние, възрастните, но и децата обичат да получават награди. И немалко родители действат по модела “моркова и тоягата” – за добро поведение следва непременно възнаграждение, а за лоша постъпка – сурово наказание. Проблемът е, че ако се разчита единствено на този подход във възпитаването на детето, са неизбежни появата на обратни на желаните резултати. Ако често раздаваме награди, то те се обезценяват в очите на децата.

Строгата майка поощрява детето си – благодари му за добра постъпка, прави му комплимент. Ако то и е помогнало в домашната работа, то ще му позволи да прави нещата, които харесва. И не крие радостта си от това, че се гордее с него.

Наказва
Когато детето има лоша проява строгата майка се държи в съответствие с правилата, които е обяснила на детето си. То няма да играе с видеоиграта си например, защото не е изпълнило това, което му е било наредено.

Детето трябва да е наясно, че когато става дума за нарушаване на дисциплината негативните последици ще са неизбежни.
Но винаги преди да наказва строгата майка преценява, как това ще се отрази на психиката му в бъдеще. Осъзнава, че ако прояви към него несправедливост, може да загуби доверието му – авторитета си на човек, способен да регулира възникнал конфликт по безпристрастен начин.

Тя е наясно, че твърде силен натиск, заплаха, може да му осигури дълготрайна невроза, да го направи зависимо, импулсивно, неконтролирано. Тя знае: болката, породена от едно унижение, е равностойна на физическа болка.
Строгата майка е взискателна, но търпелива. Тя внимателно се ориентира в случилото се и после спокойно обяснява, защо това повече не бива да се повтаря.

Търси сътрудничество и се стреми да се постигне общо разбиране. Освен всичко друго тя си дава сметка, че белите са и една неизбежна част от израстването на детето. Но тя винаги ще покаже ясно, че определено поведение е недопустимо.

Какво знае строгата майка
Тя знае, че не е най-добрия приятел на детето си. Тя е неговата майка.

И нейната най-важна задача е да го научи на добри модели на поведение. Да го запознае с основни правила за държане в обществото и у дома и да следи за тяхното спазване.
Строгата майка е справедлива майка, която винаги се стреми да разбере, какво се случва в душата на детето. И точно защото установява тесни връзки с него, доверява му се, подкрепя го и го поощрява, тя му помага да израсне като добър и отговорен човек.

Болшинството деца смятат строгите си майки за свои врагове, защото им изглежда, че правят живота им ад. Но когато детето порасне, то само ще благодари на майка си за това. Едва тогава то ще може да разбере и оцени всички усилия, които тя е правила за него. И благодарение на които е изградила в него качества, които осигуряват успех в живота: емоционална устойчивост, решителност, самоконтрол, оптимизъм, добросъвестност.

Формирала е човек, който може да овладява всяка ситуация, пред която го изправя съдбата.
И затова децата, които имат строги майки, могат да не се безпокоят за бъдещето си.