Тигър на стената

Тигър на стената

https://i0.wp.com/avatarko.ru/img/kartinka/32/zhivotnye_tigr_31923.jpg?resize=640%2C480&ssl=1

Томас Едисън (1847 – 1931) е изобретател и предприемач, с рекорден брой патенти на свое име – 1093. Повечето от тези изобретения не са изцяло оригинални, а са подобрения към по-ранни патенти и всъщност са направени от многобройните му служители. Но славата и парите получавал Едисън.
Веднъж един човек го запитал:
– Кой е изобретил телеграфа?
– Аз! – гордо отговорил Едисън.
– Така ли? – усмихнал се ехидно събеседника му. – Във вестника прочетох, че в Етрурия са открили медна жица. От това някои направил извода, че древните етруски са познавали телеграфа.
– Пълни глупости – отговорил Едисън. – Ето около Берлин археолози не намериха мед, но от това не следва, че те са познавали безжичния телеграф.
*******
Скоростта на светлината е по-висока от скоростта на звука. Затова някои хора изглеждат умни, докато не заговорят.
*******
– Каква страхотна глава на тигър виси на стената ти… Колко пъти стреля в него?
– Десет.
– Десет пъти?
– Да и все не го уцелвах. А после той умря от смях.