С любовник на театър

С любовник на театър

Знаменитият писател, драматург, театрален критик, общественик Бърнард Шоу (1856 – 1950), носител на Нобелова награда за литература (1925), веднъж бил спрян от един много дебел човек. Той то изгледал, а после иронично му казал:

-Господин Шоу, като ви погледне човек може да си помисли, че семейството ви редовно гладува…

-А ако погледна човек вас – усмихнал се писателя, – може да си помисли, че точно вие сте причината за това бедствие!
………………
Звъня на съпруга. Пет пъти му звъня. Но той не отговаря.
Написах му SMS: “Скъпи, одрасках колата ти…”
Само след две минути вече имах над 20 позвънявания.
……………..

-Казваш, че си ходила на театър с любовник? Е, и как беше?

-Трагикомедия.

-О, много интересно! Я разкажи…

-Какво ти интересно – сблъскахме се там с мъжа ми. А той беше с любовница.