Съкратено родителско събрание

Съкратено родителско събрание

https://i0.wp.com/www.prodlenka.org/images/novosti/vosp-det.jpg?w=640&ssl=1

Великият френски писател и голям майстор на краткият разказ Ги дьо Мопасан известно време работел като чиновник в министерство. По-късно в неговите архиви намерили характеристика на бъдещият писател. А в нея било отбелязано: “Старателен чиновник, но много лошо пише.”
*******
Всеки глупак може да предсказва. Но само истинският експерт ще обясни, какво е попречило на предсказанието да се сбъдне!
*******
– Тате, утре в училище ще има съкратено родителско събрание!
– Какво означава “съкратено”?
– Ами ти, аз и директора.