Седя и си мисля…

Седя и си мисля…

 

 

Ърнест Ръдърфорд е новозеландско-британски физик – основоположник на ядрената физика. През 1908 г. получава нобелова премия по химия за изследвания в областта на радиоактивния разпад. В негова чест е наречен химичния елемент Ръдърфордий (с пореден номер 104).
Веднъж Ръдърфорд влязъл в лабораторията. Било късно, но над приборите се бил надвесил един от учениците му.
– Какво правите толкова късно? – запитал учудено Ръдърфорд.
– Работя! – казал ученика.
– А какво правихте през деня?
– Работих, разбира се! – отговорил ученика.
– И рано сутринта също ли работихте?
– Да, професоре и сутринта работих – потвърдил ученика, очаквайки похвала.
Ръдърфорд помрачнял, а после раздразнено запитал:
– Добре де, а кога мислите?
*******
Моят съпруг ми подари цветя. Сега седя и мисля: аз ли се държах добре или той лошо?
*******
– Как успяхте да възпитате такова умно момченце?
– С лъжи, заплахи, шантаж.