Светът търси решения за най-новото болестно състояние

Светът търси решения за най-новото болестно състояние

https://i0.wp.com/thepause.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2018/02/nega.jpg?w=640

През миналата година Световната здравна организация (СЗО) съобщи за появата на  непознато заболяване. В Международната класификация на болестите (International Classification of Diseases – ICD)  бе вписано ново състояние, което по-рано не е било използвано в медицинската практика: „зависимост от видеоигри“. Според експертите на СЗО става дума за пристрастяващо поведение, така както е при хазарта, алкохолизма и други отклонения. Последицата от него са промени, които настъпват  във физическото и психично състояние на човека. Този, който е зависим от видеоигрите е неспособен да контролира продължителността на времето, което прекарва пред екрана. Същото се отнася и до честотата и дължината на игровите сесии. Той не може да спре играта дори при настъпването на негативни последици. Зависимият от видеоигрите отдава приоритет на тях, независимо, че това е в ущърб на неговите интереси и дейности, които трябва да върши. Ако поведението на геймъра (играча) пречи на неговия семеен и социален живот, негативно се отразява на образованието му, вреди на професионалната му дейност, то на него ще му се поставя диагноза зависим от видеоигри, отбелязва медията Engadget.

При това има и „опасна“ игромания, която е различна от пристрастяването. Става дума за игра, при която играча причинява вреда на физическото и умственото си здраве, вреди и на околните. Той забравя да се храни, както и да спи дни наред, не се грижи за малки деца или за възрастни родители.

Истината е, че проблемът с пристрастяването към онлайн игрите, най-вече на деца и млади хора е твърде сериозен, за да бъде пренебрегван. В света, а и унас има буквално истинска епидемия от игрова зависимост. В редица страни това явление вече се приема като основен проблем на общественото здравеопазване, заради разрушителното му въздействие най-вече върху децата и младите хора.

https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1923220/pub_5cf9383d253cb300aec64277_5cf95be39511bd00afb4f6d4/scale_1200

Сара Марш разказа в британския The Guardian за откритата в Лондон първа клиника, която ще лекува пристрастяване към интернет и видеоигри. Болницата ще се специализира точно върху игровите разстройства, но не само на млади, а и на възрастни хора. Центърът първоначално ще се фокусира върху игралните разстройства, но се предвижда в бъдеще да обхване и други зависимости от интернет. Той ще е място за лечение, но също и за изследвания и консултации на семейства.

Определено нестандартен е подходът, който сега се възприема в Китай за справяне с игровата пристрастеност в страната: въвеждат се комендантски часове. Там се забранява на геймъри под 18 години да играят видеоигри от 22 часа до 8 часа сутринта. За това разказват медии, като Business Insider и CNN, позовавйки се на китайски източници. В тази страна са убедени, че игровата зависимост сред младите хора разрушава тяхното физическо и психично здраве, пречи на нормалния им живот, на образованието им. През миналата година китайски геймър беше парализиран след 20-часов игрови маратон. Сред китайските деца се увеличават тези с късогледство – причината е най-вече в пристрастеността им към видеоигри.

Сега в Китай влизат в сила и ограничения за продължителността на времето, прекарано във видеоигра: на хората под 18 г. се разрешават да играят до 90 минути в делник и до 180 минути в почивни и празнични дни. Сумата, която може да похарчи на месец за игри дете на възраст между 8 и 16 г.,  е 29 долара. За по-големите (16-18 години) тя е 57 долара на месец.

Китай не е България, където закона е „врата у полето“ и правилата не важат за тези с многото пари. Административните органи в тази страна, които ще следят за спазването на новите правила за видеоигри, ще работят тясно с тамошната полиция. Създава се система за регистрация на истинските имена и паспортните данни на геймърите. Компаниите, които предлагат игри ще са задължени да проверяват самоличността на своите клиенти в националната база данни.  Те се задължават и да информират родителите за същността на игрите и техните странични въздействия върху здравето на играчите.

Новите стандарти са длъжни да спазват всички компании и платформи, които работят на игровия видеопазар в Китай. А той е най-големият в света – приходите от него за 2018 г. са над 38 милиарда долара. Особено стриктно ще се следи за прилагането на правилата в Tencent – най-голямата в света компания за онлайн игри.

Изискванията, които сега се въвеждат в Китай за онлайн игри са всъщност част от цялостна програма, която се реализира там за опазване на физическото и психично здраве на младите хора. През август миналата година в Пекин бе съобщено за ограничаване на броя на новите онлайн игри, с цел да се намали късогледството при деца и юноши. Популярната в тази страна мобилна игра „Чест на кралете“ бе остро критикувана за това, че през 2017 г. е предизвикала пристрастяване у младите хора. Впрочем проучване, проведено от специалисти на Университета по медицина в Шанхай (Jiao Tong) показа, че мъжете са по-податливи на игрова зависимост.

Като всяка друга – надхвърляща границите на разумното пристрастеност, така и игровата е в състояние да навреди сериозно най-вече на децата и младите хора. Тя действа негативно на техния мозък, носи им тревожност, депресии, безсъние, затлъстяване, проблеми със зрението, увреждания на ръцете, загуба на връзката с реалния свят… И затова търсенето на ефективни подходи за възприемането от непълнолетните на полезни за физическото и психичното им здраве модели на поведение и в интернет, е подход, който следва да бъде приветстван и подкрепян.