Проблемът на бебето

Проблемът на бебето

Американски милионер поканил на обед хора от висшето общество. Предложили и на писателя Марк Твен да се присъедини към компанията – от него се очаквало да развеселява гостите. Но точно това великия хуморист не желаел да прави. Милионерът бил страшно разочарован.

– Струва ми, мистер Твен – обърна се той към писателя, – че даже и най-големия глупак в света няма да успее да ви разсмее.

– А вие опитайте – казал Марк Твен.


При появата на първото дете родителите изваряват всичко наред. При второто – само биберона. При третото – биберона го обливат с топла вода от чешмата. А ако биберона на четвъртото го е отмъкнало и го гризе кучето, то проблем на бебето е, как да си го върне обратно.


Спорят две блондинки

– Това е той!

– Не е той!

– Той е!

– Не е той!

– Да отидем да го попитаме…
Отиват.

– Кажете, това вие ли сте?

– Да, аз съм.
Едната към другата:

– Ама аз какво ти казах!