Прием в болница

Прием в болница

Към древногръцкият философ Сократ веднъж се обърнал негов ученик:
– Учителю – го запитал той – дали знаете за някакво средство, което да помага при любов от пръв поглед?
Сократ се усмихнал, а после отговорил:
– Да, знам – трябва да погледнете и втори път!
*******
Статистически погледнато даже и най-умната глава обикновено губи в спор с тъп предмет.
*******
Дъщерята е довела майката в болницата. В приемното я питат:
– Чехли имате ли?
– Да.
– Халат имате ли?
– Да.
– Чаршафи носите ли?
– Да.
– Матрак, одеяло, възглавница?
– Ето, в този сак са.
– Това е добре. А кой е този до вас в белия халат?
– А, този е лекар, за всеки случай го поканих, ако вие нямате.