По-доброто решение

По-доброто решение

 

 

 

Приятели поискали от Хайнрих Хайне (1797 – 1856) – един от най-значимите немски поети на XIX век, да даде кратко определение на човешкия живот. Великият поет отговорил:
– Човешкият живот се състои от две части: през първата човек се стреми към втората, а през втората – към първата.
*******
Нищо не предизвиква толкова паника, колкото думите: “Само без паника!”
*******
В едно купе са оказват мъж и семейна двойка. От момента на влизането в купето жената не спира да сипе забележки, упреци, обвинения срещу съпруга си. Мъжът и търпи всичко това, а техният спътник мълчаливо наблюдава за случващото се.
След половин час мъжете излизат в коридора да пушат.
– Боже мой! – възкликва случайния свидетел на семейните отношения. – Съвършенно очевидно е, че жена ви е невротичка и се нуждае от помощ. Знаете ли, в Бургас имам познат психотерапевт – мога да ви го препоръчам. Взема триста лева за сеанс.
– Благодаря ви, за любезното предложение – вежливо отговаря съпруга.- Но ние отиваме в Пловдив. Там ще я убият само за петдесет.