Портрет на съпруга

Портрет на съпруга

https://i0.wp.com/paperdoc.ru/wp-content/uploads/2020/05/2-2.jpg?resize=640%2C405&ssl=1

Алберт Айнщайн пътувал с влак. По някое време огладнял и отишъл във вагон-ресторанта. Взел листа с менюто и тогава забелязал, че си е забравил в купето очилата. Извикал келнера и го помолил да му прочете на глас списъка на ястията.
Келнерът погледнал побелелия, солиден, добре облечен мъж, а после тихо прошепнал:
– Извинете, много съжалявам, но аз също не умея да чета!
*******
Аз не съм съвсем безполезен. Аз мога да бъда лош пример!
*******
Гостенин сочи към портрета на мъж на стената и пита домакинята:
– А кой е този?
– Това е моят беден мъж – въздиша дълбоко съпругата.
– О, извинете. Аз не знаех, че той…
– О, няма нищо, просто той действително е беден!