Пазар на труда, който не се нуждае от теб: 1 част

Пазар на труда, който не се нуждае от теб: 1 част

Всичко, свързано със системата на образованието ме вълнува. Вероятно причината за това е, че на нея съм отдал няколко десетилетия от живота си. А има и още нещо, за да следя с голям интерес това, което се случва  в този така прелестен и загадъчен свят: там се изграждат хората, които ще ми гарантират получаването на пенсията.

Ако те излизат от училището и университета неподготвени за живота, от това ще пада конкурентоспособността на държавата като цяло, следователно и аз ще имам проблеми с доходите си.
За съжаление, поне засега не виждам основания да не се притеснявам за бъдещите си финанси. Родното образование – от началното училище до университета, е в дълбока криза.

За това има предостатъчно обективни доказателства и аз вече писах за някои от тях – за изводите от проучванията по Програмата за международно оценяване на 15-годишни ученици (Programme for International Student Assessment – PISA) например. Те показват, че качеството на образованието в българските училища е трагично. Средните постижения на нашите ученици са изключително ниски и продължават да летят надолу. Точно българчетата имат най-слабите постижения в основните умения в Европа.

Към това мога да добавя и личните си впечатления от работата ми със студенти. Първокурсниците с всяка нова учебна година, са с все по-сериозни пропуски в знанията и общата си култура. За да ги попълнят от тях се изисква доста работа, на която малцина са съгласни да се посветят.

Парадоксът е в това, че на немалко от тях въобще не им пука за бъдещето – по-важното е да дойде уикенда и безкрайния купон, който си върви покрай него.
Образованието е част от обществото ни и затова всички негови недостатъци достойно са представени и тук. А за ваше успокоение ще спомена, че проблемите на българското училище, са проблеми и на училището в света като цяло.

Факт е, че съвременото училище все повече се отдалечава от потребностите на пазара на труда. Новите технологии ще унищожат милиони работни места в следващите 10 – 15 години. Но ще създадат други милиони. Големият проблем, обаче е, че точно за тях ще са нужни хора със съвсем други умения и знания – такива, които училището днес, движещо се по инерция, не подготвя.

Световната банка публикува един интересен и твърде красноречив доклад, посветен на съвременното училище. Експертите, които са го подготвили стигат до извода, че съществува много сериозна криза в образованието в цял свят. Според тях това означава загубени възможности за развитие на децата и младите хора.

Състоянието, в което се намира съвременото училище, е несправедливо спрямо тях. Кризата в обучението задълбочава социалните проблеми, защото само качественото образование ще гарантира утре на младите хора работа, добра заплата, здраве, ще способства и за устойчивостта на обществото.