Пазар на труда, който не се нуждае от теб: 2 част

Пазар на труда, който не се нуждае от теб: 2 част

Новото време поставя твърде високи изисквания и към учителите   – те трябва да са и нестандартни хора, общителни, артистични. И най-вече емпатични: да умеят да са съпричастни към онова, което вълнува ученика. От тях се очаква не просто да работят и следят за развитието му, а да го вдъхновяват и всестранно подкрепят в неговото израстване като личност.

Оказва се, че до подобен извод стигат и експертите на Световната банка – според тях особени грижи следва да се полагат за подготовката на учителите и тяхната мотивация. Да се обръща повишено внимание на това, как те общуват с учениците.
Хайме Сааведра – бивш министър на образованието на Перу, който сега е директор на отдела на Световната банка в областта на образованието, казва по този повод:
– Работата не е само в парите: страните трябва да инвестират в потенциала на хората и учрежденията, на които е поръчано да обучават нашите деца!


Експертите на Световната банка, като че ли са гледали ситуацията в Родината ни, когато изтъкват: игнорирането от властите на важността на образованието, води до ниско качество на работната сила. Проблемът не е в липсата на служители с дипломи. Той е в недостига на хора, които по принцип са способни да продължават да се обучават непрекъснато. А тези навици се формират точно в системата на образованието.

Впрочем далеч преди експертите на Световната банка да напишат това в доклада си, за него непрекъснато говорят през последните над две десетилетия представители на българския бизнес. Родните работодатели срещат все по-големи трудности да намират кадри, които са мотивирани и способни да повишават непрекъснато квалификацията си, да се самообразоват.


Експертите на Световната банка подчертават, че дори и високотехнологични страни – като Южна Корея например, имат проблеми в образованието. В тази страна учениците допълнително посещават частни училища, където ги подготвят за различни тестове. Финландия постави приоритет на автономията на учителя, но се оказва, че ако има недобре образовани и немотивирани учители в училища с лошо управление, ситуацията само се влошава.

След като тези две страни – еталони в сферата на образованието имат пропуски, то какво да кажем за родното, почти забравено от властите школо…
Струва си родителите, ако са загрижени за бъдещето на децата си, да се замислят над написаното. Проблемът е, че ако в началните класове има сериозни пропуски в обучението, то много по-трудно става усвояването на материала в следващите курсове. А още повече пък в университета.


И тогава никак не е малка вероятноста хора с дипломи в джоба си да се окажат на пазар на труда, на който никой няма да се нуждае от тях. Просто защото там вече ще има далеч по-знаещи, съвестни, отговорни, дисциплинирани и непрекъснато самообучаващи се служители в сравнение с тях. Те ще са готови да се трудят денонощно, без седмичен и годишен отдих. И на всичко отгоре няма да искат и заплата.
На този пазар на труда вече ще са роботите.