Очарователно момиче

Очарователно момиче

https://i0.wp.com/thumbs.dreamstime.com/b/%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0-16228069.jpg?w=640&ssl=1

Журналисти запитали Алберт Айнщайн:
– Господин Айнщайн, какво всъщност представлява вашата теория на относителността?
А той им отговорил:
– Ако вие държите очарователно момиче на коленете си в продължение на час, на вас ще ви се струва, че е минала само минута. Ако седите върху горещ котлон една минута, то това ще ви се струва цял час. В това е и същността на теорията на относителността.
*******
Да ме обвините в това, което не съм извършвал, означава да ми дадете идея.
*******
– Защо ръсиш пясък? – попитали полицаите.
– Ръся го срещу крокодили! – казал човека.
– Но тук няма крокодили! – възразили учудено полицаите.
– Ами няма, защото ръся пясък! – отговорил човека.