От какво зависи отношението ни

От какво зависи отношението ни

 

 

На светска сбирка знаменития писател Марк Твен произнесъл слово. След като свършил, местния адвокат Уилям Евартс се изправил, небрежно пъхнал ръце в джобовете си и високомерно казал:
– Не се ли струва странно на присъстващите, че един професионален писател-хуморист може сам да изглежда смешен?
Марк на свой ред се изправил и с обичайния си провлачен говор попитал:
– А не се ли струва странно на присъстващите, че един адвокат е пъхнал ръце в собствените си джобове?
*******
Отношението ни към обкръжаващите много зависи от това, защо са ни обкръжили.
*******
Аляска. Камион приближава до светофара и веднага от следващия го автомобил изтичва блондинка. Приближава кабината. Шофьорът отваря прозореца и тя бързо изговаря:
– Здравейте, аз съм Шийла, а от камиона ви нещо се сипе!
Шофьорът поклаща глава и потегля.
На следващият светофар ситуацията се повтаря: блондинката отново изтичва и пак му вика в прозореца:
– Здравейте, аз съм Шийла, а от камиона ви нещо се сипе!
Същото се случва и на следващия светофар.
Когато на пътя се появява четвъртия светофар, шофьора спира, изскача от кабината, тича до колата на блондинката и й извиква:
– Здравейте, Шийла! Разрешете ми да се представя – аз съм шофьора на камиона със сол, а в Аляска сега е зима!