От какви болести той я е излекувал

От какви болести той я е излекувал

https://avatars.mds.yandex.net/get-zen_doc/1554513/pub_5d600ab6ac412400aeb2b2a0_5d6180f432335400ad7f5ef7/scale_1200

Кардинал Сервини обидил Микеланджело и художника нарисувал портрета му между грешниците в ада. Това била картината “Страшният съд”. Кардиналът се оплакал на папа Лъв Х.
– За съжаление, нищо не мога да направя за вас – казал папата. – Ако художника ви бе поставил в Чистилището, аз щях да ви измъкна оттам, но той ви е поставил в преизподнята. А моята власт не се простира толкова далече.

…………………..
Милиардерите предпочитат да не общуват с милионери – та за какво може да се разговаря с неудачници?

…………………..
Съпругата крещи на мъжа си:
– Колко съм била глуха и сляпа, когато се омъжвах за теб!
– Виждаш ли само от какви болести съм те излекувал – спокойно казва той.