Носят ни не само непознати рискове, но и възможности

Носят ни не само непознати рискове, но и възможности

Все по-трудно става да следим за най-новото, което се появява във всяка област на живота. Една от основните причини за това е скоростта, с която се правят всевъзможни открития и усъвършенствания днес. И често докато вестта за тях стигне до нас, тя губи качеството си на новина – някъде по света е създадено своевременно друго нещо, което е направило впечатлилата ни информация вече остаряла.
Но има тенденции, които са устойчиви за по-дълъг период от време. Когато внимателно се анализират могат да се направят и достатъчно точни прогнози за това, което ни очаква в обозримо бъдеще. Така постъпиха в Съвета за глобална програма на Световния икономически форум (СИФ). Те запитаха над 800 ръководители и експерти от технологичния сектор, кога според тях най-модерни технологии ще навлязат реално в живота на хората. А те от своя страна очертаха 21 области, в които до 2025-2030 г. неизбежно ще настъпят съществени изменения. Ето някои от техните предвиждания според медията Business Insider.
Над 90 на сто от населението на планетата ще разполага със суперкомпютър в джоба си – новите смартфони, които се задават, ще стават все по-мощни и достъпни за хората. Ще се появат и телефони за имплантиране в тялото на човека. Те ще следят и за неговото здраве и ще позволяват на собственика му да разговаря с помощта на мозъчни или радиосигнали, вместо вербални средства.

Ще се появи и първият град с население от над 50000 души, в който няма да има нито един светофар. Цялата градска инфраструктура – тротоари, улици, здания, ще бъде обединена в една обща система. Този умен град също, както умните домове, автоматично ще управлява материалните потоци, енергетика, логистика, трафик.
Биопечатът, който обединява възможностите на биоинженерията и 3D-печата, ще позволи да се създават работоспособни изкуствени органи. Ще започнат операции по трансплантация на напечатан на 3D-принтер черен дроб. Очакванията са, че над пет на сто от стоките за широка употреба ще бъдат произвеждани по метода на 3D-печата. По улиците на много градове ще се движат автомобили, изцяло напечатани на 3D-принтер. Вече се очертават и техните производители – автомобилният стартъп Local Motors, Audi и др.
3D-принтерите ще стават все по-евтини, по-производителни и лесни за използване в производството. Все повече хора ще ги купуват, за да произвеждат сами в домовете си предмети, които са им необходими. Тази тенденция ясно се очертава, ако се проследи търсенето на 3D-принтери: така още през 2014 година на планетата са били продадени 133000 3D-принтери, което с близо 70 на сто повече, в сравнение с предишната 2013 година. А това ще обусловя дълбоки промени и в сферата на производството, ще направи излишни хиляди хора, които сега са заети там.
Безпилотните автомобили ще са неотделима част от пътния трафик. В резултат ще намалеят катастрофите, изхвърлянето на вредни вещества в атмосферата. Ще се промени и начина на пътуване, все повече хора ще се отказват да купуват собствен автомобил. За това ще допринася и развиващата се система за съвместно ползване, основана на онлайн-платформи и мобилни приложения. Услугите на компании, като Uber, Lyft, Zipcar и др., още сега променят нагласите на хората за начините им на придвижване и владеене на автомобили. Това ще наложи на автопроизводителите да преосмислят собствените си бизнес-модели, ако искат да оцелеят.

Непрекъснато ще се увеличават всевъзможните датчици, свързани с интернет – броят им скоро ще надхвърли трилион, а мощността им ще се увеличава в геометрична прогресия. Достъп до интернет скоро ще има всичко, до което се докосваме – от дрехите, които носим до повърхността, по която вървим. Всеки продукт ще бъде включен в мрежата. Един непрекъснато нарастващ дял от човечеството ще е облечен в дрехи и обут в обувки, с интегриран в тях чип за обмяна на данни с интернет. С него ще са свързани и все повече очила за четене, което ще позволи на хората да имат достъп до приложения, оптимизирани за допълнена реалност. Новите технологии ще следят движението на очите и ще направят възможно да се управляват устройства без намесата на ръце.
С увеличението на предмети с възможности за свързване с интернет, ще се променя и разпределението на световния интернет-трафик. Много скоро около половината от него ще се изразходва за автоматизиране на процеси, които стават в домовете ни.
Един от най-сериозните проблеми, за който все още не е намерено мъдро и социално значимо решение, са задаващите се промени в работните места. Много скоро всички ние ще се изправим пред риска от безработица. Изкуственият интелект и роботизацията ще направят много от нас излишни. Новите технологии ще са търсени от работодателите заради своята ефективност: недостижима за човека производителност, почти нулев брак при минимални производствени разходи. Така световноизвестната консултантска компания McKinsey е изчислила, че с помощта и на сега съществуващи технологии (а да не говорим за още по-резултатните, които след броени месеци ще навлязат в армията, индустрията, медицината, образованието, сферата на обслужването, финансите и пр.), могат да се автоматизират близо половината от работните позиции. Това ще носи огромни печалби на всевъзможни работодатели, дори и само защото те ще престанат да плащат заплати. В САЩ например, става дума за около два трилиона долара, които всяка година се дават като възнаграждение на работници и служители. Експертите на McKinsey изтъкват, че и сега съществуващите алгоритми са в състояние да вършат това, което правят различни специалисти – икономисти, финансисти, юристи, лекари, фармацевти, маркетолози, журналисти, висши мениджъри… Очаква се в рамките на няколко години да се появат и първите членове на съвети на директорите на компании, които ще са машини, а не живи хора. Те ще се самообучават въз основа на натрупан човешки опит, ще са в състояние да анализират и най-сложни проблеми, да обработват колосален обем от бази данни, които са невъзможни за обхващане и осмисляне от човека. И ще предлагат най-адекватни решения за възникващи ситуации.

Дори и на експерти в областта на прогнозирането, е трудно да определят точни срокове за широкото навлизане на изглеждащи ни като фантастика сега, технологични идеи. Просто защото скоростта, с която се развиват съвремените технологии също непрекъснато расте. Ето защо трябва да бъдем не само любопитни, но и открити към случващото се в света. Ние не можем да блокираме процеса на генериране и реализиране на изобретения, но имаме възможността да ги посрещнем подготвени.
Ако искаме, разбира се, да се възползваме от шансовете, които те ще ни предоставят.