Какво се готвят да правят с нашите мозъци

Какво се готвят да правят с нашите мозъци

Всеки ден узнаваме за нови научни постижения – от създаването на изкуствено месо до изпращането на ракети към Марс. Благодарение на работата на учени от хиляди университети и организации в света днес разполагаме с всевъзможни технологични устройства. Те улесняват бита ни, грижат се за здравето ни, правят труда ни далеч по-ефективен в сравнение с миналото…  Несекващата нито за миг информация за нови открития вече сама по себе си е проблем – все по-трудно се ориентираме в нея, все по-сложно е да я оценим и да разберем, как тя непосредствено ще променя живота ни.

Но истината е, че  научните открития в която и да е област, имат и своята „тъмна“ страна. Безспорен факт е, че темпото, с което се развиват най-новите технологии нямаше да го има, ако те не представляваха интерес най-вече за военните и секретните служби. Немалко от постиженията в областта на изследванията на мозъка например, са резултат от изключителното внимание, което започна да проявява към тях в началото на 50-те години на миналия век Централното разузнавателно управление (ЦРУ) на САЩ. Тогава тази организация постави началото на своя проект за контролиране на човешкото съзнание, наречен Проектът МК-УЛТРА (Project MKULTRA). Шпионите са си поставили за цел да  търсят, изучават и разработват химически, биологични и радиоактивни материали за използването им в тайни операции по управление поведението на човека. Програмата започва да се реализира в началото на 1950 г., а официално е прекратена през 1973 г. Впрочем има наблюдатели, които са уверени: ЦРУ продължава своите изследвания в тази област.

На участниците в МК-УЛТРА без тяхно съгласие са им били инжектирани химически вещества, в това число и наркотици – най-вече  ЛСД. Те са били хипнотизирани, лишавани от сън, подлагани на вербално и сексуално насилие, на всевъзможни мъчения. Обработвали са ги с електрически ток, карали са ги да слушат записани на магнетофон и многократно възпроизвеждани звуци или команди и т.н. Експерименти от този род са били провеждани и с невръстни деца. Освен пълен контрол върху човешкото поведение изследователите, участвали в  този проект, са търсели  отговор и на въпроса, как да се манипулира човешкото съзнание и да се постигне пълна промяна на личността на човека.  А хората, върху които са били провеждани изпитанията, са били в пълно неведение за причината на мъченията им.

За мащабите на  Проекта МК-УЛТРА говори и факта, че парите, отпуснати за него само през 1953 г., са съставлявали 6 на сто от общия бюджет на ЦРУ. При това милионите долари,  предоставени за МК-УЛТРА, са били освободени от контрол по изразходването им,  били са скривани и под  прикритието на други научни цели и задачи и т.н. За реализацията на проекта, който е включвал близо 150 направления, са били ангажирани 44 колежа и университета, 15 научно-изследователски, химични и фармацевтични компании, 12 болници и клиники, 3 затвора и др.

Привлечени са били експерти не само от САЩ, но и от други страни. Така ЦРУ е вербувало шотландския психиатър Доналд Юън Камерън (1901-1967), който работел върху технологии за препрограмиране на човешката психика. Един от хората, с които той често се консултирал по време на работата си за Проекта МК-УЛТРА, е  британският му колега Уилям Саргант (1907-1988). Той също се занимавал и с  усъвършенстване на технологията за промиване на мозъци. Саргант е бил убеден, че в бъдеще завоюването и задържането на властта над умовете ще е много по-важно от развитието на най-мощните и съвършенни ядрени оръжия. Ето защо изучаването на това, как работи мозъка и как може да се оказва психологически натиск върху хората е от изключително значение, е подчертавал британският експерт.

Днес изследванията на човешкия мозък са стигнали твърде далеч в сравнение със средата на миналия век. За това несъмено допринася и развитието на най-новите технологии и най-вече изкуственият интелект. Но правилото – откритията да се прилагат първо за  операции против човека, а после за човека, никой не е отменял. Както и във всички други области, така и невротехнологиите продължават да привличат военни и хора от секретните служби, заради своят  колосален потенциал за управление на човешкото поведение. Властелините на света са наясно, че ако искат да постигат стратегическите си цели трябва да превърнат мозъците на човечеството в бойна зона на утрешните войни.

В  авторитетната медия Foreign Policy (США) се появи публикацията на  Тим Рекварт  „Това е вашият мозък. А това е вашият мозък като оръжие“. За него невротехнологията е  инструмент с „двойно предназначение“ – може да се използва за медицински, но и за военни цели. Тим цитира данни, предоставени от проф. Маргарет Косал от Технологическият институт на Джорджия. Тя посочва, че само през 2011 г.  в сухопътните войски на САЩ за невробиологични изследвания са отделени 55 милиона долара, във военноморските сили – 34 милиона, а във военновъздушните сили – 24 милиона. Само през 2014 г. управлението за перспективни изследователски проекти (Intelligence Advanced Research Projects Activity – IARPA), което разработва авангардни технологии за разузнавателните агенции на САЩ, е предоставило 12 милиона долара за изследвания в тази област. Една от задачите, която е трябвало да бъде разрешена е, как чрез електростимулация на мозъка да се постига „оптимизиране на адаптивното мислене на човека“.

Но главната движеща сила на  изследванията в САЩ в областта на невротехнологиите, посочва Тим, е агенцията за перспективни изследвания към Министерството на отбраната DARPA  (Defense Advanced Research Projects Agency). Тя финансира  едновременно около 250 различни проекта, с които ангажира експерти от академичните среди и индустрията. Бюджетът на DARPA за 2019 г. например, е 3,427 милиарда долара. Само през 2011 г.  DARPA е отпуснала 240 милиона долара за изследвания в областта на неврологията. Тя е предоставила и около 225 милиона долара за първите няколко години от инициативата  „Мозък“ (Brain). През 2014 г. тя е започнала работа за създаването на импланти, които да откриват и потискат призиви и подбуди и т.н.

Сега използването на невротехнологии за промиване на нашите мозъци  може да ни изглежда фантастика. Но като се имат предвид милиардите, които най-големите държави и корпорации инвестират в тази област, то най-вероятно това предстои да се случи в обозримо бъдеще. Достатъчно е да си спомним, че нобеловият лауерат Джеймс Чадуик (1891-1974) откри неутрона през 1932 г. И само 13 години по-късно САЩ хвърлиха вече готовите си атомни бомби над Хирошима и Нагазаки.

А да не забравяме, че не живеем н един устойчив, предсказуем и хармоничен свят. Напротив: истината е, че той става  все по-непредсказуем, нестабилен, несигурен и разединен по безброй направления и интереси. Ето защо е нереалистично да очакваме поставянето под контрол на невротехнологиите – смъртоносното оръжие от най-ново поколение.

И нашите мозъци най-вероятно ще са новото бойно поле на утрешните войни.