Москва: умният град

Москва: умният град

Днес в градове живее повече от половината от населението на планетата. Най-крупните мегаполиси едва се справят с превоза, електричеството, прехраната на увеличаващите се жители в тях. А това само началото – до две десетилетия в градове ще живеят над две трети от човечеството! До десет години площта на градовете в света ше се увеличи с близо 200 на сто.

Очаква се към 2030 година градовете да заемат територия три пъти по-голяма от тази, която те са имали в началото на 2000 г. Само за строителство на нова градска инфраструктура – пътища, системи за водоснабдяване и канализация, електростанции, транспортни възли и пр., в в света ще бъдат изразходвани над 30 трилиона долара!
Спасението е в “поумняването” на градовете.

Под понятието “умен град” днес се разбира прилагане на най-нови технологии във всички градски служби, за да могат те да удовлетворяват растящите потребности на жителите.
Искам да ви разкажа за един град, за който все по-малко знаем. За мислещите хора – има ги, макар и все по-малко, не е тайна, че основните внушения, които втълпяват преобладаващата част от медиите у нас на публиката са, че Русия е слаба и авторитарна държава. Тя изостава икономически, политически, социално, военно. Но най-вече по отношение на най-новите технологии – тези на четвъртата индустриална революция.


В разказа ми за умния град Москва няма да използвам руски източници, а авторитетни западни медии: американското издание Forbes и германската NDR Info. Точно те разказаха неотдавна за умната столица на Русия – тази, която милиони хора у нас вече не познават.
Непосредствена заслуга за превръщането на Москва в умен град има Сергей Собянин, който възглави московската администрация през 2010 година.

В града е създаден департамент за информационни технологии, който управлява “големи данни” (Big Data) – масиви от данни, които могат да бъдат управлявани единствено чрез най-нови технологии. Но това позволява своевременно да се намират и разрешават възникващи в многомилионния град различни проблемни ситуации, да се използват най-модерни технологии за преодоляването им.

В Москва е внедрена електронна система за държавни услуги, активно се използва автоматизация, платформи за интернет неща. Годишно за тези цели от властите на града се инвестират над 600 милиона долара. Трябва да се спомене също, че активите на местните магнати са близо 218 милиарда долара – те също инвестират в най-модерни технологии в Москва. Всичко това стремително превръща руската столица в умен град.


Но централно място в този процес заемат платформи, които са създадени за активно участие на московчани в живота на града. Московският онлайн портал включва три ключови служби, чрез които жителите на града могат да общуват с московското правителство.
Платформата “Нашият град” е система за забелязани недостатъци от гражданите – несвоевременно прибран боклук от фирма например. С нейна помощ досега са били оперативно решени над два милиона проблеми, за които са заявили жители на Москва.

Другата платформа е “Активен гражданин” – посредством нея хората могат да задават въпроси, свързани с развитието на града. Като маршрути на градския транспорт, ограничения на скоростта на пътя, създаване на нови паркове… Активно ползват тази платформа над два милиона човека, с нея са направени над 2600 анкети, реализирани са повече от 1500 предложения.


Третата платформа се занимава с краудсорсинг – московчани тук предлагат идеи за всичко, което ги вълнува. През миналата година на нея са предложени над 84000 идеи, по 2700 от тях се работи за реализацията им, а 14 големи проекта вече са осъществени.
Използването на подобни платформи се оказва много ефективно. Над 2,1 милиона московчани са участвали с помощта на електронно гласуване в рамките на проекта “Моята улица”.

Това е един много важен градски проект, бюджета на който е 1,6 милиарда долара. Той включва 87 позиции, в това число реконструкции на улици и площади с цел те да станат по-приятелски и по-икономични от гледна точка на използване на електроенергия.
А с помощта на програмата “Московско електронно училище” родителите сега участват в определяне на нови учебни курсове. В нея се обсъждат също актуални и значими въпроси – от киберсигурността на блогосферата до шахмата.


Щом ученика премине с електронната си карта през входа на училището, неговите родители получават сигнал на телефона си. В клас учениците са без химикалки и тетрадки. Те слушат лекцията по биология например и едновременно търсят допълнителна информация по темата с помощта на много ефективната руска търсачка “Яндекс”. Благодарение на цифровите технологии родителите във всеки момент знаят, какво се случва в училището с децата им.

Те могат да проследят дори, какво те ще си купят и колко струва обяда им например. Учителите поставят оценки за всеки урок, щом той приключи и те веднага стават известни и на родителите.
Много средства се влагат в развитието на инфраструктурата на града. В Москва роботи отличен широколентов достъп до интернет, мобилна връзка 4G, градска система Wi-Fi. Още през 2011 година са автоматизирани основните социални учреждения като болници и училища.

В обществените места навсякъде – в метрото, на автобусните спирки или в театъра има все повече места, на които може да бъдат заредени телефони, таблети, лаптопи… И навсякъде има безплатен достъп до интернет.
Атобусните спирки са оборудвани със сензорни екрани, на които се отразява разписанието и се показват карти. Пътуванията могат да бъдат заплащани и чрез системите Apple Pay и Samsung Pay. Специално приложение помага бързо да бъде намерен подходящ транспортен маршрут чрез използване на автобуси и метрото.

Всички автомобили на градските служби са снабдени със система за позициониране, датчици за скорост и разход на гориво. Това позволява да се оптимизират маршрути и да се използва ефективно транспортната мрежа в Москва, което е особено важно през зимата заради сериозните студове тук. Московските паркове са осветени от слънчеви батерии, слънчева енергия се използва и за работа на Wi-Fi.
В Москва има над 160000 камери за видеонаблюдение, което е направило живота на хората много по-сигурен и лесен.

Московчани вече свикнаха с финтех (fintech) – най-модерни финансови технологии. Тук равнището на използване на финтех е 35 на сто, докато в Ню Йорк е 33,1 на сто. Използва се и криптовалута – в хотелите на града са монтирани над 100 банкомата за нея.
В момента се оптимизира комплексната програма “Умният град”, която ще обхване всички страни на живота в Москва. Ще се използва виртуална и разширена реалност, изкуствен интелект, програми-събеседници (chatbots), блокчейни…

Новият етап на информатизация на градското стопанство на столицата на Русия, трябва да заработи в началото на новата година. Очаква се посредством този проект да бъде създадена максимално удобна, достъпна и персонифицирана виртуална среда за московчани. И да се оптимизира ефективността на градското управление на основата на широко използване на анализа на “големи данни” и внедряването на изкуствен интелект.


Примерът на Москва показва, че при правилни инвестиции и наличие на политическа воля е реално възможно да се повиши качеството на живот на хората, града да бъде приведен в съответствие с изискванията на XXI век.
Истината е, че Москва днес е сред най-перспективните и най-ефективни градове в света. Едно все по-чисто, технологически свръх модерно, динамично, но и удобно за живот и работа място на неговите над 12 милиона жители. Място, където властите се стремят да използват оптимално своите ресурси за повишаване качеството на живот на населението.
Един истински град на бъдещето.