Милион долара

Милион долара

 

 

 

Знаменитият старогръцки лирически поет Филоксен (435-380 г. пр. Хр.) е изпратен от тирана на Сиракуза Дионисий Стари да работи в каменоломна. Той бил вбесен, защото Филоксен критикувал неговите поеми.
Минало известно време и Дионисий наредил на слуги да доведат Филоксен при него в двореца. Там той поискал от него да чуе и оцени новите му стихове.
Филоксен го слушал внимателно, а после мълчаливо станал и тръгнал към вратата.
– Накъде се запъти? – попитал го тирана.
– Господарю, аз се връщам в каменоломната! – отговорил Филоксен.
*******
Пожарникарят, рискувайки живота си, изнесе от горящата банка чувал с милион долара. Къде сега се намира героя, е неизвестно.
*******
Пред една висока сграда се е събрала огромна тълпа. Всички гледат нагоре. А там на ръба на покрива стои човек и се готви да скочи отгоре, поради нещастна любов. Нервирана дама в тълпата казва на съседката си:
– Боже мой! Ако той до пет минути не скочи, аз ще закъснея за автобуса!