Къде сте учили?

Къде сте учили?

Йохан Щраус (син) е знаменит композитор, цигулар и диригент от Виена. Автор е на 145 валса и 18 оперети, сред които са “Прилепът”, “Една нощ във Венеция”, “Цигански барон”, “Виенска кръв” и други. След смъртта му през 1899 година, се появяват много оперети, монтирани от негови мелодии. Един от известните виенски вестници по това време, публикува следните редове:

-Мюлер, който написа оперета по музика на Щраус, си направи каменна къща. Но ако Щраус напишеше оперети по музика на Мюлер, то той щеше да умре от глад.

…………………..


Учих в училище, където не беше необходимо да се преподава учението на Дарвин. Междувидовата борба и произхода от маймуна бяха очевидни.

………………….


-Защо вашият син все още е ерген?

-О, той не е такъв глупак, че да се ожени за тази глупачка, дето ще се съгласи да му стане съпруга.