Къде момичетата да търсят мъжете

Къде момичетата да търсят мъжете

 

 

 

– Докторе, а ще мога ли да пия бира?
– Господи, как въобще можете да си мислите за това сега!
– Добре де, а в бъдеще?
– Боже мой, за какво бъдеще може да говорите вие?
*******
Момичета! Мъже не трябва да търсите на сайтове за запознанства, а по трудоустройство. Въпросите там са същите, само дето фотографиите и резюметата в тях са истински.
*******
Момченце на шест години са го довели в училище за събеседване. Питат го, колко времена на годината знае.
Детето се замисля за миг, а после уверено казва:
– Шест!
Директорът тактично му намеква:
– А ако помислиш?
Детето пак се замисля, а после уверено казва:
– Повече не си спомням… Шест са!
Директорът многозначително изглежда таткото на детето, покашля и ги отправя в коридора. Там бащата възмутено пита момченцето:
– Стефчо, как може така да се излагаш!
– Тате – със сълзи в очите отговаря детето – аз наистина не помня повече “Годишни времена”, освен тези на Вивалди, Хайдн, Пиацола, Чайковски, Лусие и Глазунов!