Комбинирай

Комбинирай

Креативността не е способност да създаваме нещо от нищо, защото това е невъзможно. Тя е умение да    генерираме нови идеи, като комбинираме налични идеи. Посредством тази техника ние постигаме нещо много съществено: добавяме стойност към конкретен продукт. И той вече не е познатия продукт, а е нещо много повече от него. Благодарение на неочакваното съчетаване на иначе познати елементи, ние сме получили различен продукт, с нов потенциал за задоволяване на конкретни потребности.
За възможностите на комбинативния подход да ражда непознати неща свидетелства и появата на уницикъла Uni-Cub Beta на Хонда. В него може да открием съчетаване на моноцикла U3-X и сегуей. Засега тази доста оригинална табуретка (поне на мен ми прилича на нея), се движи със скорост от 6 км/час. Захранващото я устройство и позволява да измине път, не по-дълъг от 6 км (около 1,5 часа). Uni-Cub Beta е с габарити 510x315x620 мм, височина на столчето – 620 мм, тегло – 25 кг. Управлява се чрез наклони на седналия на табуретката – специална система определя желаната насока и скорост.
В сравнение с първия вариант – UNI-CUB, дизайна на Beta е далеч по-симпатичен. На пръв поглед агрегата е предназначен за забавление на служители в офис, но в него има скрити немалки потенциални възможности – той ще е полезен за инвалиди, в болници, търговски и офисни зони, панаири, изложби… Човешкото въображение е безгранично и може да не се съмняваме, че създателите на това мобилно персонално устройство ще ни зарадват с нови хрумвания и за него, и за приложението му в неочаквани области.
Лично за мен комбинацията е най-ефективната креативна техника. А нейните евристични възможности са ограничени единствено от въображението ни.