Кой ще строи домовете ни утре?

Кой ще строи домовете ни утре?

 

 

Всички промени, станали в историята на човечеството, се дължат на развитието на технологиите. Те имат определяща роля за това, което ще се случи в различните области на нашия живот. Така по времето на първата промишлена революция парата промени начина на производство и го направи много по-ефективно в сравнение с ръчната дейност. Електроенергията доведе до втората индустриална революция и направи възможна появата на масовото производство. Развитието на информационните технологии обуслови прехода към третата индустриална революция. А днес роботи и изкуствен интелект кардинално променят представите ни за професии, образование, здравеопазване и пр. Настъпва четвъртата промишлена революция.
Особено дълбоки ще са промените в сферата на труда. Постепенно, но необратимо роботите ще ни изместват от работните ни места. Експертите на авторитетната консултантска компания McKinsey&Co прогнозират, че след 10-15 години роботите ще оставят без работа над 800 милиона души на планетата, т.е. една пета част от цялата работна сила. До този извод те достигат, след като анализират данни за 800 професии в 46 държави. Те предупреждават, че автоматизацията ще засегне всички работещи хора, независимо от страната, в която те живеят.


Доказателствата в полза на подобна прогноза непрекъснато се увеличават. За това, какви промени очакват строителните работници например, разказа наскоро изданието Business Insider.
Австралийската компания FBR Limited е разработила уникален, “еднорък” мобилен зидар на строителни материали. Той издига стени от по 1000 тухли за един час. За да постигнат този резултат са нужни двама висококвалифицирани строители, които трябва да се трудят непрекъснато цял ден!
А роботът Hadrian X зида денонощно, защото не се нуждае от почивки. Той е построил напълно сам дом от 180 кв.м., с три спални и две бани точно за три дни. За иззиждане на един квадратен метър на Hadrian X са нужни само 2,5 минути! Сградата съответства на всички изисквания, норми и правила, приети в строителния бранш.
И което не е никак маловажно за работодателите – той не иска никаква заплата.
FBR Limited вече сключи първия си договор за строителство със своя робот на 10 къщи в Западна Австралия.
Експерти отбелязват, че робота Hadrian X, монтиран на камион, вероятно ще доведе до истинска революция в строителството.