Кой е по-умният?

Кой е по-умният?

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1906811/906d07e1-d0c7-41f4-8e00-a805d61cfac0/s375

Петер Алтенберг (1859 – 1919 г.) е австрийски писател и поет, майстор на гротеската и лиричния афоризъм. Веднъж той не се чувствал добре и отишъл при лекар.
– Какво пиете? – попитал го лекарят.
– Вино.
– Колко?
– По един литър на ден.
– Пушите ли?
– Да.
– Трябва да оставите пиенето и пушенето.
Писателят си взел шапката и си тръгнал.
– Чакайте! – извикъл подире му лекарят. – Трябва да ми платите за съвета.
– Но аз не мисля да се възползвам от него – отговорил Алтенберг и продължил да слиза по стълбата.
*******
Ако аз съм напълно готов към конструктивен диалог, то даже липсата на събеседник няма да ме спре.
*******
– Когато бях малък, аз вече бях много умен! На осем месеца вече умеех да ходя.
– И ти определяш това като умно? Аз, например, до четири години позволявах само на ръце да ме носят!