Кого ще предпочетете за шеф: човек или робот?

Кого ще предпочетете за шеф: човек или робот?

https://i0.wp.com/www.theladders.com/wp-content/uploads/office_fight_190610.jpg?w=640&ssl=1

Любопитно проучване бе осъществено от Oracle и Future Workplace. В епохата на стремително развитие на изкуственият интелект, експерти си поставиха за задача да проверят как хората биха възприели вариант, при който шеф да им е робот. И така установиха, че по-голямата част от анкетираните – 64 на сто, са категорични: предпочитат робот да ги управлява вместо сегашният им шеф!

Експертите, осъществили това несъмнено интересно изследване, за което разказва медията Fast Company, коментират: изкуственият интелект вече наистина започва да печели сърцата и умовете на наемните работници и служители. По-голямата част от анкетираните признават, че те са „развълнувани“ и „оптимистично“ настроени от навлизането на нови технологии във фирмите, където се трудят. Според тях те ще им помогнат да усвоят непознати умения (36 на сто), да получат повече свободно време (също 36 на сто), да развият сегашната си роля в службата и да я направят по-значима (28 на сто). Значителна част от работещите вярват, че те ще обогатят работните им места и ще ги освободят от задължения, които те намират сега за скучни и неприятни.

Но изследването подсказва наличие на сериозни слабости у хората, които сега работят като мениджъри на различни равнища. Това се потвърждава от представата на анкетираните, че роботите са в състояния да извършват определени дейности далеч по-добре, отколкото това прави шефа им сега. Те се трудят безупречно, бързо, не се уморяват, не са пристрастни в оценките си.

Вярно, не всички роботи използват изкуствен интелект в дейностите, които са задължени да вършат. Но щом те започнат да навлизат във фирмите несъмненно ще освободят служителите от ред рутинни операции, ще им помагат и там, където се изисква творчество (креативност). Алгоритмите могат да обработват огромна база от данни и да предлагат много ценна информация в реално време. Те са в състояние да оптимизират работни графици, да решават проблеми, да управляват бюджети, да търсят и намират нови служители и пр. Могат да поддържат ефективно непрекъсната обратна връзка с всеки служител, клиент, партньор и др., да търсят и намират резерви за оптимизиране на резултатите. Да създават т.н. „култура на разпознаване“ – да откриват своевременно най-ефективните служители, да ги възнаграждават и да популяризират опита им.

https://i0.wp.com/newbusiness.su/wp-content/uploads/2019/09/post_5d7b58007d60f.jpg?w=640&ssl=1

Същевременно проучването подсказва и в какво мениджърите биха могли да бъдат по-добри от роботите. Според анкетираните машините не биха могли да заменят най-добрите мениджъри в разбиране на чувствата на служителя (45 на сто), в обучението им (33 на сто), в създаването или насърчаването на работна култура (29 на сто), в оценката на работата на екип (26 на сто).

Но фактът, че хората биха предпочели алгоритми пред живи хора да ги ръководят  свидетелства, че точно мениджърите с такива качества днес са рядкост. Друго проучване на Accenture, за което разказва Harvard Business Review, потвърждава подобен извод: днес мениджърите прахосват над половината от времето си за занимания с дейности, които машините спокойно могат да вършат. А това ги отдалечава от общуване със служителите и работниците и от нещата, които те всъщност очакват от тях: съпричастност (емпатия), помощ в тяхното професионално развитие и др. Да подпомагат работата да не бъде бездушно пространство, а място и за приятни преживявания. И хората да вършат най-вече това, което те наистина желаят – да общуват помежду си, да работят по съвместни проекти, да генерират нови идеи. Работното място да се хуманизира, да стане привлекателно за всеки служител.

Резултатите от това проучване свидетелстват, че наистина има дефицит на мениджъри, които да притежават качества, необходими за ръководене на хора днес. Става дума за това те да са емпатични, съпричастни, проникновени, загрижени за съдбата на тези, които са им подчинени. Да  управляват така, че хората с желание да отиват на работа и да отдават енергия за постигане на целите на организацията, в която работят. Да имат развита емоционална интелигентност – да се отнасят към подчинените си като към хора със свои собствени интереси, приоритети, проблеми, а не просто бездушни създания, от които се очаква сляпо да изпълняват възлагани им команди и инструкции.

Главният извод от това проучване е, че значителна част от днешните мениджъри не са готови да отговорят на очакванията на хората, които ръководят. Определено те ще трябва да полагат повече усилия, ако искат да спечелят наистина тяхното доверие и уважение.

А когато това се случи, ние с радост ще тръгваме сутрин към работното си място. И с известна доза неудоволствие ще го напускаме – просто защото работната атмосфера в него ще ни липсва.