Как работодателите ще ни манипулират утре

Как работодателите ще ни манипулират утре

Огромната част от нас, обикновените хора, сме наемни работници. Независимо къде се трудим – на строеж, в магазин, офис, учебно заведение, болница и пр., нашия работодател преследва една основна цел: да отдаваме всичко от себе си през работния ден. Да влагаме, колкото се може повече знания, умения, навици, за да повишаваме производителността на труда. Това е най-добрия подход, за да става същия този работодател, още по-богат.
И точно това се случва в системата, в която имаме късмета да сме попаднали. Според плaтфopмaта Сrаft.со в САЩ в сектора здравеопазване например, един служител носи на собствениците близо 900000 долара ежегодно. Във финансовия сектор той радва работодателите си с по около 650000 долара ежегодно, в телекомуникациите – 610000 долара, в технологичните компании – с близо 500000 долара, в производството – с 320000 долара и т.н.
За да се мотивират наети сътрудници да работят яко, се е появила и кохортата на специалистите по човешки ресурси. Те търсят все по-хитри способи да накарат наемните работници да се трудят всеотдайно. Така са възникнали всевъзможни системи, като доктрината човешки отношения, различни мотивационни теории, техники за материално стимулиране, социално инженерство, поведенческа икономика и пр. Независимо от красивите си наименования, всички те в същността си, са начини за манипулиране на наемния работник. А всеки долар, който работодателя плаща за подобна обработка на мозъци, се възвръща многократно при него, стига съответните експерти да са си свършили добре работата.

Днес една от най-популярните теории за управление на наемните работници, е т.н. побутване (от англ. nudge). Същността и е в това, да се помага на хората да вземат правилните решения – тези, които са изгодни най-вече на работодателите, търговците, политиците. Става дума за изтънчено манипулиране на човешкото поведение: как хората да правят най-добрия избор – този, който е изгоден за работодателя, естествено.
Особена известност тази теория получи, след излизането на книгата “Побутване”, написана от професора по поведенчески науки и икономика в Бизнес училището Буут към Университета на Чикаго Ричард Талър и Кас Р. Сънстейн. Книгата е преведена на български език и всеки, който проявява интерес и към изкуството да се обработват незабелязано мозъци, може да се запознае с нея. За своя принос към разработването на технологията на побутването, Ричард Талър получи Нобеловата награда за икономика за 2017 г.
А сега поглед към утрешния ден. Ласло Бок бе старши вицепрезидент по човешките операции в Google. Автор е на книгата “Новите правила”, която е преведена на български и издадена през 2015 г. През 2017 г. той напусна знаменитата корпорация, за да основе заедно с двама свои колеги – Уейн Кросби, бивш директор от Гугъл и Джеси Уидсъм, бивш ръководител на Google’s Labs за иновации, технологичния стартъп Humu. Наричат компанията си на името на риба, която се среща на Хавайските острови (Хумухумунукунукуапуаа – означава на хавайски “да се съберат парчетата заедно”).

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е doctor-1193318_1280-1024x731.jpg

Humu е първата компания за промяна на човешкото поведение чрез „побутване“, но осъществявано с използване на изкуствен интелект. Тя разкрива най-новото поколение от средства за промяна на поведението, които в близко бъдеще ще бъдат на разположение на работодателите. Нейният водещ продукт е Nudge Engine – алгоритъм, който използва поведенчески науки и машинно обучение, за да осигурява на наемните работници персонализирани „побутвания“ през целия работен ден. Така служителите и работниците се стимулират да работят много по-ефективно. Под вида на грижи за хората, се постига увеличаване на производителността на труда.
Humu събира и обработва информация за всеки сътрудник във фирмата, като определя неговия индивидуален профил. На тази основа алгоритъма решава, какви конкретни поведенчески изменения ще помогнат на човека да бъде най-продуктивен на работното си място. Той постоянно адаптира системата на напомняне, подбира оптимални методи, съдържание и време за осъществяване на побутванията. На практика изкуствения интелект зарежда човека с желание да върши определени дейности. Очакваният резултат е лоялност, чувство за принадлежност към компанията и много по-висока производителност на труда.
Интересът към Humu сред работодателите е неимоверно висок. За около две години Ласло Бок осигури инвестиции за нейното развитие от над 40 милиона долара! Фирмата му има вече сключени договори с десетки клиенти – от сравнително неголеми компании с щат от около 150 души до истински гиганти с персонал от над 65000 души.
Humu привлича работодателите с големите възможности да се управлява поведението на наемните работници. Наскоро в интервю на Ласло Бок за New York Times, бяха приведени редица примери за това. Така собствениците на верига ресторанти срещнали сериозен проблем – високо текучество. При това проучвания на Nudge Engine показали, че близо половината от работещите във веригата, планират да напуснат и да преминат на работа на друго място. Алгоритъмът определил главното, което трябва да се внуши на сътрудниците, предложил да се въведат и курсове, които да им помогат да усвояват нови знания и така да получат увереност.

Brigita first decided she wanted a job as flight attendant when she saw Emirates Cabin Crew walking through Nice Airport

Предвижданията са, че много скоро изкуствения интелект ще промени неузнаваемо пазара на труда. Алгоритмите ще предлагат най-добрите подходи, за да се влияе на човешкото поведение и да се управляват хората. Те своевременно ще откриват задаващи се проблеми в една организация и ще предлагат работещи решения за тяхното преодоляване. Ще подбират хора, които наистина ще са полезни за растежа на фирмата. И несъмненно ще увеличават производителността на труда и печалбите на работодателите.
А дали ние, наемните работници, в крайна сметка ще бъдем удовлетворени от новите подходи на управлението ни, ще покаже времето.
Едно, обаче, е сигурно – осезаемо увеличение на заплатите ни, едва ли ще има. За да се случи това, ще трябва и ние да се превърнем в работодатели…