Как да бягате много бързо

Как да бягате много бързо

https://avatars.mds.yandex.net/get-pdb/1642762/2fcf788c-2092-4589-b77f-f6ac660b7ffc/s280

Един студент – постоянен кръшкач от учебни занятия, за втори път се явява на изпит при професор Вилхелм Рьонтген (1845-1923). Той е германски физик, откривател на рентгеновия апарат и носител на първата Нобелова награда за физика (1901 г.).

-Кой ви чете лекции? – пита го учения.
Студентът споменава няколко имена. Рьонтген доволен кимва с глава:

-Ето, виждате ли, че има напредък в сравнение с миналия път. Вие вече знаете имената на професорите, от лекциите на които бягате!
………………………
Знаете ли, че ако изритате отзад спяща пантера, то тя може да развие вашата скорост до над 100 километра в час?
………………………

-Но защо е достатъчно само да се оженя, за да започнат момичетата по улиците сами да идват при мен и да искат да се запознаем?

-Обяснявам: когато ти си женен, дрехите ти са чисти и изгладени, ти си обръснат, а и си нахранен!