Какво работи неговият татко

Какво работи неговият татко

Попитали античният философ от досократовия период Зенон Елейски – автор на знаменитите „апории” („парадокси”), каква е разликата между разточителство и скъперничество.
– Разточителните хора – отговорил той, – живеят така, като че ли им остава малко време да живеят. А скъперниците – като че ли никога няма да умрат.
*******
Никога не се съгласявайте да ви прави пластична операция лекар, чийто кабинет е украсен с картини, рисувани от Пикасо.
*******
Две деца си приказват:
– Баща ми е бизнесмен. А твоят какво работи?
– Нямам представа. Или е шлосер, или е счетоводител.
– Как така?
– Ами вечер си точи ножа, а на сутринта си брои парите.