Какво да направим, ако не можем да си купим щастие

Какво да направим, ако не можем да си купим щастие

 

 

 

 

Луи Пастьор – знаменит френски химик и биолог, един от основоположниците на микробиологията, поставил основите на имунологията, бил на смъртно легло. Близките му довели свещеник. Изповядвайки болния, той го попитал:
– Отричате ли се от дявола и всичките му дела?
Пастьор помълчал, а после казал:
– Струва ли си в последните минути на живота да си създавам врагове?
*******
Зная, че щастието не може да се купи. Но може да се купи яхта и да се опитаме да доплуваме по-близко до него.
*******
В морето се срещат две риби – малка и огромна. Огромната казва:
– Големите риби ядат малките!
А малката и отговаря:
– Да, ама къде да ги намерим?