Какво говорят за мен

Какво говорят за мен

 

 

 

Древногръцкият поет Теокрит (310 г.пр.н.е. – 260 г. пр.н.е.) е основоположник на жанра на идилията. До нас са достигнали 30 негови идилии и 25 епиграми. Веднъж той попаднал в час при учител, който преподавал четене, но самият сричал, когато се опитвал да прочете текст.
– Учителю – обърнал се към него Теокрит, след като свършил часа. – Вие защо не започнете да преподавате геометрия?
– Та аз нищо не разбирам от нея – удивен казал учителя. – Как мога да я преподавам?
– А как тогава учиш другите на четене? – отговорил Теокрит.
*******
Докато не узнах, какво говорят за мен, никога не бях помислял, че така интересно живея!
*******
Блондинка печели кола от лотарията. Отива да си я вземе и вика:
– Искам да е червена!
– Не може ли да си изберете някакъв друг цвят? Просто нямаме червени.
– Аха-а, така значи. Върнете си ми левчето тогава!