Каквото не знаеш, не го желаеш

Каквото не знаеш, не го желаеш

И най-добрата идея е безполезна, ако към нея не съумеем да привлечем вниманието на хората. Може да звучи  некрасиво, но в епохата,  която определяме като епоха на знанието, точно то е далеч по-евтино от произведеното впечатление. Да направиш  научно откритие в областта на физиката изисква дългогодишни усилия. А наградата, която може да се получи за него е около милион долара. Но само, ако ти присъдят нобеловата премия. И за нея ще научат най-вече близки и колеги.  В същото време супер модели, спортисти, звезди в шоу-бизнеса изкарват десетки и стотици милиони долара всяка година. Причината за финансовия им успех: те са в центъра на медийното внимание, изключително популярни са в публичното пространство.
В ХХІ век няма как да  печелиш, ако си неизвестен, ако за твоите продукти и услуги не знаят много хора. Древноримският поет Овидий вярно е забелязал, че каквото не знаеш, не го и желаеш. Подобна мисъл ни е оставил и френския писател и философ Волтер: не може да се желае онова, което не се познава. Добрата публична комуникация е нашия невидим актив, който позитивира образа на продуктите и услугите ни, а и нас самите.
Една идея също трябва да бъде успешно продавана, ако не искаме тя да си остане просто мисловна конструкция. На нас тя може много да ни харесва, но за превръщането й в иновация – завършен продукт, който ще се появи на пазара, са ни нужни инвестиции, необходима ни е солидна подкрепа.
Ще намерим инвеститори, ще привлечем  и задържим потребители, ако им разкажем и покажем нашия продукт или услуга. Но това става все по-трудно, ако и  комуникацията ни с хората не е креативна. Посланията ни не просто трябва да са ясни и конкретни, но и атрактивни – да докосват не само разума, но и мечтите на другите хора.
Само тогава можем  да спечелим и съхраним тяхното доверие.