Какви промени се задават на пазара на труда

Какви промени се задават на пазара на труда

https://i0.wp.com/mediaproxy.salon.com/width/380/https://media.salon.com/2012/04/unemployment-580x386.jpg?resize=580%2C386&ssl=1

Една от трите най-големи международни консултантски компани, наред с McKinsey и Bain & Company, е Boston Consulting Group (BCG). Основана е през 1963 г. и днес има глобална мрежа от над 90 офиса в 50 държави. Различни класации я определят като едно от най-привлекателните места за работа. Така по този показател тя е на четвърта позиция според изданието Fortune за 2017 г., веднага след Salesforce.com, Wegman Food Markets и Ultimate Software.
Наскоро нейни експерти осъществиха интересно изследване. В него те интервюираха ръководители на различни равнища от 1314 крупни компании в света. Въпросът, който ги интересувал е, как внедряването на най-нови роботи ще се отрази на пазара на труда.
Експертите на BCG уточняват, че роботите, които сега навлизат в сферата на производството, са много различни от тези, които са внедрявани преди няколко години. В сравнение с тях те имат далеч по-мощни “сетива”, могат да се интегрират, адаптират, мобилни са. В състояние са не само бързо да се настройват, но и да се самонастройват така, че да отговарят на динамичните промени в околната среда. Позволяват различни комбинации и трансформации, множество вариации. А точно това е от изключително значение днес, когато потребителите стават все по-капризни. Роботите могат да произвеждат непрекъснато нови и разнообразни продукти и услуги, включително съобразени с желанията на конкретни клиенти.
Не е без значение и факта, че цената на съвремените роботи непрекъснато спада. Елементите, от които те се произвеждат, различните сензори, датчици и пр., поевтиняват постоянно. Делът на влаганите материали в тях намалява, но се увеличава техния “ум” – софтуера измества хардуера. Или другояче казано новите роботи, които сега излизат на пазара на труда, са несравнимо по-икономични и ефективни от предишните поколения автоматизирани системи.

Една от причините за това е способността им да се самообучават и самонастройват към променящите се изисквания, въз основа на възприятията за околната среда. Те са в състояние да овладяват нови умения и да стават все по-бързи – нещо, което е от съществено значение, когато са нужни чести корекции заради динамиката на пазарите. Така например, като използват технология за радиочестотна идентификация, роботи могат бързо да променят инструменти, ако е необходимо, без да изискват изрично предварително указание.
Най-новите роботи превъзхождат определено хората по такива важни показатели, като надеждност, прецизност, качество. А използването на технологии за машинно зрение, които оптимизират възприятията им, ги прави способни да работят не само в проблемна, но и във високо рискова среда.
Проучването на BCG установи, че 86 на сто от компаниите планират да внедрят най-модерни роботи в своите операции, в рамките на следващите три до пет години. По-голямата част от мениджърите очакват те да станат най-важният фактор за повишаване на производителността на труда в следващите пет години. Една значителна част от анкетираните са убедени, че производството ще стане по-ефективно, когато роботите заменят хората, а не просто ги подкрепят. Така очакванията са, че благодарение на роботизацията разходите за работни заплати към 2025 г. в САЩ ще намалеят с 22 на сто, в Япония – с 25 на сто, в Южна Корея – с 33 на сто и пр. А от това, естествено, ще печелят работодателите.
Затова и очакванията са, че навлизането на новите роботи ще доведе до намаляване на общия брой на служителите и работниците в следващите пет години. Да съкратят числеността на своите служители, като внедряват роботи предвиждат 67 на сто от китайските компании. За Полша този показател е 60 на сто, за Япония – 57 на сто и т.н.
Резултатите от проучването на BCG са близки до предвиждания, които прави друга авторитетна организация – Световният икономически форум (WEF), със седалище в Женева, Швейцария. Нейни изследователи сочат, че относителният дял на работата, изпълнявана от роботи и алгоритми, ще се увеличи от сегашните 29 на сто на 62 на сто след пет години. Ще бъдат уволнени над 75 милиона души, а на тяхно място ще започнат да се трудят роботи. При това те няма да са само в производството, в отдели по продажби или в служби за поддръжка. Те все по-активно ше започнат да се занимават с вземане на решения в областта на управлението и координацията на проекти.

Роботите се трудят несравнимо по-бързо от нас, хората, като при това не произвеждат брак. Те не пропускат съществена информация, не се влияят от емоции и предразсъдъци при вземането на решения. Свързани безжично към мощни компютри те получават в реално време нужната им информация, анализират я и се самоусъвършенстват. Работят денонощно, не се нуждаят от почивка и не искат заплата. Затова те много бързо възвръщат направените за придобиването им инвестиции и продължават да осигуряват високи печалби на техните собственици.
От атрактивните новини, които поглъщаме с голяма охота – за всевъзможни екшъни, зрелища, живот на шоу-звезди, резултати от спортни срещи и пр., кой знае каква полза нямаме. Но точно изводите от подобни изследвания, които вероятно много ще прескочат, защото ще им се видят скучни, могат да са от жизнено важно значение за нас. Като ни запознават с предизвикателства, пред които ще бъдем изправени, те ни подтикват да се замислим и за това, какви знания, навици и умения, ще са ни необходими, за да съхраним конкурентоспособността си.
И така да бъдем успешни и във време, което ще има много малко общо със сегашното.