За училищната униформа и успеха в живота

За училищната униформа и успеха в живота

Когато преди известен брой месеци бях ученик аз, както и всички мой връстници, носехме училищни униформи. Те бяха различни и обозначаваха принадлежността ни към определени училища. Щом обличах куртката с емблемите на механотехникума, аз преставах да бъда един неопределен тинейджър, а ставах част от една призната общност – тази, която ковеше уважаваните по това време средни техници. С униформата аз влизах и в съответната социална роля – приемах кодекса за поведение на училището, а то приемаше мен.

Униформата беше част от арсенала за изграждане на дисциплина, отговорност, самоконтрол, добросъвестност. И в интерес на истината училището от онова време бе уважавана институция, в която почти бе невъзможно да се случва това, което наблюдаваме в днешните училища.


Увлечени в разрушаване на сътвореното по времето на социализма, за да изградят славната ни демокрация, родните властимащи напълно забравиха за училището. Образованието стана последната им грижа и резултатите от това не закъсняха: проучвания по Програмата за международно оценяване на 15-годишни ученици (Programme for International Student Assessment – PISA) показват, че качеството на образованието в българските училища е трагично.

Средните постижения на нашите ученици са изключително ниски и продължават да летят надолу. Точно българчетата имат най-слабите постижения в основните умения в Европа.
Няма да разглеждам, кои са причините за това, още повече, че те са твърде много. Искам да отбележа сред тях една – бягството на ученици от училище, несериозното им отношение към учебните занимания, пренебрежението им към реда и дисциплината. Хаосът, който властва в немалко училища на страната.


И кой знае защо, но ми се струва, че за това допринася и отсъствието на добрата стара училищна униформа.
Докато други страни не я забравиха, а продължават да я тачат. И никак не бих се учудил, ако изследвания установят, че за високите им постижения в областта на образованието на тях им помага и това, че учениците отиват на училище с униформи.

Интересно проучване бе осъществено в Лондонския университетски колеж. С него учените са установиха качествата, които осигуряват успех в живота: емоционална устойчивост, решителност, самоконтрол, оптимизъм, добросъвестност.

Всички те са необходим фундамент, за да се реализира човек в съвременото общество – независимо, в коя точка на планетата се намира. Проучването сочи, че хората, които притежават и петте качества, са състоятелни и здрави.

Според учените всичките пет качества са равноценни, но успеха се осигурява само в резултат на тяхното съчетаване. Същевременно те отбелязват, че качества като настойчивост, добросъвестност и самоконтрол, са особено важни на началните етапи на живота. От тяхното по-нататъшно съхранение и развитие зависи здравето и състоятелността на човека в бъдеще.


Кой знае защо, но ми се струва, че във формирането точно на тези качества у детето, които са предпоставка за неговата успешна реализация утре в живота му, някъде сред множеството предпоставки, е скрита и ролята на училищната униформа.
Но може и да греша – възможно е нейното значение да е и доста по-голямо…