Защо има светлина в хладилника

Защо има светлина в хладилника

 

 

Веднъж един от лордовете безцеремонно нахълтал в работилницата на германския художник Ханс Холбайн Млади (1497 – 1543). Това много разсърдило знаменития творец и той изритал лорда по стълбите надолу. Оскърбеният велможа се оплакал на краля и даже заплашил да убие художника.
– Милорд – казал му краля, – аз мога сега да взема седем мъже и да направя от тях седем лорда, подобни на вас. Но от седем лорда аз никога няма да направя един Холбайн!
*******
Тези, които твърдят, че нощем не трябва да се яде, нека да обяснят защо тогава е измислена светлината в хладилника.
*******
Телефонът звъни.
– Ало, сервиза ли е? Моля ви бързо изпратете монтьор. Автомобилът ми не може да запали!
– Защо, какво се е случило?
– Има вода в карбуратора.
– Добре, а вие къде се намирате?
– На пет метра от брега!