Защо е добре да не спорим

Защо е добре да не спорим

Франческо Петрарка (1304-1374 г.) е знаменит италиански учен, дипломат, поет, един от основоположниците на Ренесанса. Веднъж го запитали защо не се жени за Лаура, на която е посветил много нежни сонати.
– Ами, ако го направя – усмихнал се Франческо, – откъде после ще черпя вдъхновение за своите стихове?
*******
Алфред Нобел се смята за първият изобретател на динамита само поради това, че тези преди него не са успели да ги разпознаят.
*******
– Защо вие сте така успешен и към всичко се отнасяте с оптимизъм?
– Аз просто с никой не споря.
– Но това е невъзможно!
– Е, щом е невъзможно, значи е невъзможно.