Европейци искат смяна на политиците с алгоритми

Европейци искат смяна на политиците с алгоритми

https://i0.wp.com/4.bp.blogspot.com/_1Z2ku-87Gvw/ScJfn5vcVxI/AAAAAAAAAzc/92h5BzaiMLk/s320/humanoid-robot-hrp-4c.jpg?w=640&ssl=1

Твърде интересно проучване – European Tech Insights 2019, бе осъществено в осем страни на нашия континент: Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия, Нидерландия и Великобритания. Анкетирани са общо 2500 души. С него изследователи от IE University (Испания), си поставиха за цел да изяснят, как хората от тези държави, се отнасят към най-новите технологии. Основният извод от това проучване потвърждава нещо, за което в публичното пространство в последните месеци все повече се говори: чувството за неопределеност и незащитеност в обществото расте неотклонно. За около 70 на сто от европейците при липсата на съответен социален контрол новите технологии могат да донесат много сериозни проблеми и дори вреди на обществото. Най-големият страх на хората е, че те могат да останат без работа. Тези настроения се споделят от мъже и жени, независимо от тяхната възраст и местоположение.
Все повече хора са обезпокоени и от растящата популярност на социалните мрежи. За над 68 на сто от анкетираните, много сериозен проблем е, че онлайн общуването измества живите човешки контакти.
Проучването установява, че повечето хора въз основа на собствения си опит стигат до изводи, за които предупреждават експерти: сегашната образователна система и корпоративна среда, не помагат на човека да се адаптира към динамичните изменения на пазара на труда. Анкетираните от IE University смятат, че от училища и университети продължават да излизат хора, които са непригодни за работа в новите условия. Същевременно за 40 на сто от тях в рамките на не повече от десетилетие фирмата, в която работят, ще прекрати съществуването си. И основната причина за това е, че тя няма да може да се адаптира към променящите се условия.

Нагласите на европейците са идентични с разбиранията на специалисти в тази област. Така изследване на агенцията Salesforce, проведено сред експерти по човешки ресурси и работодатели сочи, че в следващите няколко години над една трета от знанията, навиците и уменията, които доскоро са гарантирали успешна професионална реализация, ще бъдат сменени с нови. На подобно мнение са и учени от Института за бъдещето (the Institute for the Future – IFTF) – авторитетна организация сред работодателите, на която те разчитат при изграждане на своите дългосрочни стратегии за развитие. Те отбелязват, че навици, които сега недооценяваме, най-вероятно много скоро ще се превърнат в ключови. Сред тях са креативността, комплексното мислене, умението да се вижда общата картина и на тази основа да се предлагат непознати решения. Стремително нараства и ролята на гъвкавостта, която позволява да се откриват различни възможности.
И най-новият доклад на Световният икономически форум (WEF) – международна неправителствена организация със седалище в Женева, на тема “Подготовка на хората за бъдеща работа”, подкрепя тази тенденция. В него се подчертава, че повечето образователни системи не предлагат навици, които са необходими за реализация на съвремения пазар на труда. Те са буквално “изключени” от този процес. Като особено важни за бъдещето успешно осъществяване на хората, в доклада се определят навиците креативност, умение комплексно да се решават проблеми и критично мислене.
Особено разочаровани са хората от политиците на власт. Един от всеки четирима европейци, вярва на изкуствения интелект много повече, отколкото на политиците. И което е особено тревожно – готов е веднага да възложи на алгоритъм управлението на страната си. Хората биха били щастливи, ако вместо политици роботите вземат трудните решения. Най-малкото, защото те не са безотговорни, некомпетентни и не могат да бъдат корумпирани.

https://i0.wp.com/www.qamshy.kz/uploads/thumbnail/20170709095822470_big.jpg?w=640&ssl=1

Подобни нагласи са свидетелство за растящото недоверие на гражданите към държавата и политиците. Според социолозите, това поставя под съмнение целия европейски модел на представителна демокрация. Хората все повече се съмняват в коректността, почтеността, компетентността на политиците. Те смятат, че за разлика от институтите на властта, могат напълно да се доверят на алгоритмите. Това дава основание на учените от испанския университет IE, да определят управлението на новите технологии, заедно с изменението на климата, като най-голямото предизвикателство пред ЕС.
Струва си да се замислим върху резултатите от това проучване. Най-малкото, защото то потвърждава истината, че е наивно да разчитаме на други – политици, чиновници, работодатели, да се справят с проблемите, пред които ще бъдем изправени. Ако искаме утре да сме добре, то ще трябва от днес да започнем да се подготвяме за предизвикателствата, с които живота предстои да ни срещне.
Така, както е казано в един древен завет: всеки е ковач на своето щастие!