Блондинка в самолет

Блондинка в самолет

https://i0.wp.com/pbs72.ru/upload/iblock/396/3968ca411077fa05207503db78467fd8.jpg?resize=640%2C428&ssl=1

Съпругата удивена гледа мъжа си:
– Ама ти наистина ли мислиш, че не мога да приготвя омлет?
Съпругът спокойно обяснява:
– Просто искам да ти покажа, какво изпитвам, когато шофирам…
*******
По-добре е да мълчите и да не изглеждате като глупак, вместо да се изкажете и да разсеете всички съмнения.
*******
Блондинка влиза в самолет и се настанява до прозореца. Към нея се приближава мъж и и казва:
– Моля ви, отидете на мястото си!
Блондинката го изглежда високомерно и отговаря:
– Защо, на мен и тук ми е добре?
Мъжът:
– Тогава хващайте щурвала и излитайте!