Ако ни дойде на гости, няма да поискаме да си тръгне

Ако ни дойде на гости, няма да поискаме да си тръгне

Аз проявявам интерес към всичко, свързано със света на роботите. Но особено ме привличат тези, които приличат на нас. Техните създатели се опитват не случайно да ги очовечат – те ни подготвят за времето, когато роботите ще са неразделна част от нашия свят. Така, както сме свикнали с телевизора, компютъра, смартфона, автомобила, така скоро ще приемем и роботите. Един ден ще ни дойдат на гости и няма да си тръгнат. Ние няма да ги пуснем.
Един от най-добрите сред хуманоидните роботи е ASIMO. Продукт е на креативни хора, работещи за японската корпорация Хонда. Повечето от нас я знаят като производител на отлични мотоциклети и автомобили. Но тя има впечатляващи постижения и в света на най-високите технологии – изкуствен интелект, роботи…
ASIMO е абревиатура от Advanced Step in Innovative Mobility (прогресивна крачка в мобилните иновации). На създателите му бяха необходими три десетилетия, за да го доведат до днешните му възможности. Началото на проекта е поставено в средата на 80-те години на миналия век, първия модел на ASIMO е създаден през 2000 г., но работата за неговото усъвършенстване не спира.

ASIMO е висок 130 сантиметра и това не е случайно: създателите му са преценили, че този ръст е оптималната височина за неговото добро общуване с човека. Тялото му е изработено от магнезиева сплав и е покрито с пластмасов полимер. Теглото му 48 килограма.
Тялото на робота  има 57 степени на свобода. Той сам преценява как да се движи, с каква походка. Способен е да се върви напред и назад, включително и по неравен терен. Спокойно се качва и слиза по стълби. Танцува. Може да тича със скорост до 10 км/час. Управляващия го модул е поставен в раница на гърба му, а в “корема” на робота са поместени акумулатори с тегло 8 килограма. Те се зареждат за около 3 часа и дават възможност на ASIMO да се труди до един час.
Посредством камери ASIMO гледа триизмерно, като човек. Роботът буквално е “натъпкан” с различни прибори – лазерен детектор, визуални сензори, датчици за сила, тактилни датчици… Благодарение на тях ASIMO взаимодейства с околната среда и своевременно реагира на промените в нея. Ако визуалните му сензори не забележат стъклена стена, то ултразвуковите вълнови датчици ще му помогнат да се ориентира с лекота и да избегне сблъсъка си с нея. Инфрачервен сензор, с който също е снабден, непрекъснато сканира пространството и му подсказва, как да промени хода си, ако има препятствие.


С ръцете си робота може да поема, премества и поставя различни предмети, без да ги изпуска или поврежда. За ASIMO не представлява трудност да вземе чаша, да я напълни с течност и да ни я предложи, без да разлее и капка от нея. Той може да носи до 300 грама във всяка ръка и до 1 килограм с двете си ръце.
ASIMO не е създаден за просто изпълнение на команди. Изкуственият интелект, с който е надарен, му позволява да ни наблюдава и да оценява поведението ни, както и да предвижда по-нататъшните ни действия. Ако вървим неуверено в обществена сграда ASIMO сам ще се досети, че не можем да се ориентираме и ще предложи да ни помогне.
ASIMO разпознава до 10 човешки лица, запомня ги и ги различава от непознатите. С вече познатите при среща той се обръща към тях, като назовава името им.
Разбира звуците, които чува, благодарение на 8 микрофона на главата и тялото му. Сред шум, звучаща музика, той различава гласа на стопанина и възприема гласовите му команди. Когато човек му говори ASIMO се обръща към него и внимателно го слуша. Той е в състояние да прави това, което е почти невъзможно за човека: да улавя и възприема едновременно говоренето на трима души.
Роботът прекрасно се ориентира в невербалната комуникация на хората – наясно е с жестовете ни: ако му помахаме, той също приветливо ще ни приветства. Ако му посочим с пръст предмет, той ще погледне не пръста, а предмета. А ако му протегнем ръка ще се здрависа с нас. Разбира  и може да общува с езика на глухонеми хора.


Хонда работи върху технология, с помощта на която ASIMO ще се научи да разпознава човешките мисли. Създаден е специален шлем, който анализира активността на главния мозък на човека и по безжичен път сигнала се изпраща до робота. А той интерпретира данните в познати му вече команди. Засега ASIMO разбира, кога човек мисли за движение на ръцете, за бягане, за храна… Роботът реагира няколко секунди, след като получи сигналите.
ASIMO не просто се ориентира в околната среда – той е наясно къде се намира. Внимателно и адекватно реагира на всичко, което представлява опасност за него. Веднага се задейства, ако чуе внезапен звук – шум от падащ предмет например.
ASIMO ползва интернет и социалните мрежи. Може да общува с хора чрез домофон и да информира стопанина си, кой го търси или му идва на гости. А ако той е съгласен да го приеме, то ASIMO ще го посрещне и въведе в дома.
Очаква се продажбите на ASIMO да започнат след една година – през 2018 г.
Роботи като ASIMO (а той е само един от вече немалкото на брой роботи-хуманоиди, с които ще ви запознавам от страниците на сайта ми) ни убеждават, че се задава свят, в който те ще са ни безценни помощници. ASIMO може да отваря врати, да управлява осветление, различни уредби, да ни сервира храна и напитки, да почиства, да пренася вещи… В състояние е да ни освободи от доста задължения, които сега имаме. Така ще ни предоставя повече време, за да работим върху себе си, да раждаме идеи…
И да се радваме пълноценно на прекрасния луд свят, в който имаме късмета да живеем.